(23/05/2013)

Một số thay đổi về chính sách thuế, xuất nhập khẩu của Sri Lanka năm 2012 - 13

Thuế là công cụ quan trọng và linh hoạt nhất thường được áp dụng trong chính sách thương mại của các nước. 

Tại Sri Lanka, trong thời gian qua Chính phủ cũng đã áp dụng khá linh hoạt công cụ này. Bên cạnh việc áp thuế hải quan với 4 mức thuế 0%, 5%, 15% và 30%, hàng nhập khẩu vào Sri Lanka còn phải chịu thêm một số loại thuế, phí khác như: thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xây dựng đất nước, phí EDB, phí xây dựng cảng/ sân bay, phí hàng hóa đặc biệt...

Để điều tiết cung - cầu, giá cả hàng bán trong nước, trong năm 2012 và đầu năm 2013, Chính phủ Sri Lanka đã thường xuyên thay đổi danh mục hàng hóa và các mức thuế, lệ phí này.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ xin giới thiệu nghiên cứu về "Một số thay đổi về chính sách thuế, xuất nhập khẩu của Sri Lanka trong năm 2012 - 13" trong file tài liệu đính kèm.

Bùi Trung Thướng.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ