(29/12/2010)

Một số hội chợ triển lãm lớn ở Bỉ năm 2011

Một số hội chợ triển lãm đáng chú ý tại Vương quốc Bỉ năm 2011.  

Để phục vụ  đẩy mạnh xúc tiến thương mại và  công tác xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường  Vương quốc Bỉ, Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ trân trọng thông báo tới cơ quan, tổ chức hội chợ và  các doanh  nghiệp xuất khẩu Việt Nam các Hội chợ triển lãm đáng chú ý tại Bỉ năm 2011(  file kèm theo)          


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg