(23/12/2015)

Một số doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ xin thông tin về một số doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối các loại thực phẩm châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ