(11/09/2008)

Một số công ty sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ của Bỉ

1. Cty CCB SA http://www.c.cbois.com AVENUE DE VILVORDE 304 - 1130 BRUXELLES TEL: 32-2-2421745 FAX: 32-2-2458841 EMAIL: ccbbruxelles@hotmail.com

2. Cty BOIS-FORMES ET ESPACES SPRL http://www.luxewood.com

AVENUE DE LA TENDERIE 12 - 1170 BRUXELLES

TEL: 32-2-475506158 FAX: 32-2-6726421 EMAIL: info@luxewood.com

3. Cty ESPACE ET CREATION SCRL

RUE POTAERDE 72 - 1082 BRUXELLES

TEL: 32-2-4655892 FAX: 32-2-4655871 EMAIL: espaceetcreation@skynet.be

4. Cty LOMRE ERIC

RUE VIVEGNIS - 432 LIEGE

TEL: 32-4-3518052 FAX: 32-4-3518052 EMAIL: eric@lomre.be

5. Cty CIB SA

RUE SAINT BERNARD 46 BOX 1 - 1060 BRUXELLES

TEL: 32-2-5428750 FAX: 32-2-5428769

6. Cty FORDAQ SA http://www.fordaq.com

RUE DEJONCKER 51 - 1060 BRUXELLES

TEL: 32-2-5330480 FAX: 32-2-5330498 EMAIL: info@fordaq.com

7. Cty SCHMIDT SA

R.DU PANNENHUIS 215 - 1090 BRUXELLES

TEL: 32-2-4264870 FAX: 32-2-4263435

8. Cty TECNIQUE ET PROTECTION DES BOIS SA http://www.tpbliege.be

ILE MONSIN 58 - 4020 LIEGE

TEL: 32-4-2484888 FAX: 32-4-2481295 EMAIL: secretariat@tpbliege.be

9. Cty EURO-DESIGN SPRL

AVENUE DE RUSATIRA 4 - 1083 BRUXELLES

TEL: 32-2-5135357 FAX: 32-2-5230926 EMAIL: euro.design@skynet.be

10. Cty LUZ INTERIORS SA http://www.luz-interiors.com

AVENUE VAN VOLXEM 499 - 1190 BRUXELLES

TEL: 32-2-3341545 FAX: 32-2-3341555 EMAIL: info@luz-interiors.com

11. Cty JAN ROM INTERIORS SPRL

RUE DES PETTIS CARMES 2 - 1000 BRUXELLES

TEL: 32-2-5131267 FAX: 32-2-6122928 EMAIL: jr@janrom.com

12. Cty M-DIFFUSION LTD

RUE D'ANS 103 BOX 6 - 4000 LIEGE

TEL: 32-4-3430051 FAX: 32-4-3410352 EMAIL: mattioliclara@yahoo.fr

13. Cty RIVET-LOZANO SA http://www.rivetlozano.com

RUE DE BOSNIE 26 - 1060 BRUXELLES

TEL: 32-2-5381954 FAX: 32-2-5381954 EMAIL: rivetlozano@swing.be


Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU