(11/04/2017)

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống

Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồ uống. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

 

Magic Chef Australia Pty Ltd
Tel +61 3 9764 4921
www.magicchefaustralia.com
Ross Drechsler
Director
Mobile +61 421 487 011
ross@magicchef.com.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia