(11/10/2021)

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp và gia công bóng bay

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp và gia công bóng bay theo yêu cầu.
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp và gia công bóng bay

(Hình ảnh minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh về Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại email: se@moit.gov.vn trước ngày 30/10/2021.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển