(10/07/2017)

Một doanh nghiệp Séc tìm nhà phân phối sữa và sản phẩm từ sữa

Một doanh nghiệp Séc tìm nhà phân phối sữa và sản phẩm từ sữa như pho mai, bơ...

Một doanh nghiệp Séc tìm nhà phân phối sữa và sản phẩm từ sữa như phomai, bơ...

Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ với Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc theo địa chỉ:

Vietnamské obchodní oddelení

Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

E-mail: cz@moit.gov.vn

ĐT: 00420 224 942 235; 0042 775 325 870

Thương vụ Việt Nam tại Czech