(21/12/2020)

Mời tham dự Triển lãm Sai No Kuni Business Arena online

Trân trọng kính mời các Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm Sai No Kuni Business Arena 2021 online chuyên ngành công nghiệp, thông tin truyền thông, năng lượng , môi trường v.v... (máy móc, thiết bị, dịch vụ, giải pháp công nghệ, v.v...)

Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Email: jp@moit.gov.vn

 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản