(03/09/2019)

Mời tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dược tại An-giê-ri

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dược và hóa mỹ phẩm tại An-giê-ri lần thứ tư (SAIDALYA) sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2019 tại khách sạn Marriott Constantine, An-giê-ri.
Mời tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dược tại An-giê-ri

Quy tụ hơn 5000 nhà chuyên nghiệp, triển lãm là một trong những sự kiện về ngành công nghiệp dược quan trọng nhất tại khu vực Bắc Phi giới thiệu các sản phẩm thuốc, dịch vụ và công nghệ liên quan.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin xem thông tin chi tiết trong website gửi kèm hoặc liên hệ với đầu mối Công ty tổ chức sự kiện :

Bà Yassine Fersadou

Tel : +213 551 991 331 : Email : yassine.fersadou@saidalya.net;

www.saidalya.net      

hoặc Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri, Mobile : + 213 559502658; email : dz@moit.gov.vn

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria