(15/04/2016)

Mời tham dự Hội chợ Thương mại và Triển lãm Châu Á tại Ca-ta

Trung tâm Thương mại thế giới Ca-ta phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ca-ta tổ chức Hội chợ Thương mại và Triển lãm Châu Á vào Quý 4 năm 2016 tại Đô-ha, Ca-ta.

Hội chợ là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác giữa các công ty châu Á và doanh nghiệp Vùng Vịnh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế và đầu tư. Sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ bao gồm: Thực phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử, y tế, xăng dầu, v.v.

Doanh nghiệp có quan tâm xin liên hệ đồng chí Bùi Minh Phúc, chuyên viên Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, điện thoại: (04) 22205410, email: phucbm@moit.gov.vn . Thời hạn đăng ký: trước ngày 10 tháng 6 năm 2016.

 Bùi Minh Phúc

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á