(06/01/2017)

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nông nghiệp Siam lần thức 12 tại TP Meknès

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế (SIAM) lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Thành phố Meknès, Ma rốc từ ngày 18/4/2017 đến 23/4/2017.
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nông nghiệp Siam lần thức 12 tại TP Meknès

Đây là hội chợ Nông nghiệp lớn nhất khu vực Châu phi, lớn thứ 5 thế giới,  tổ chức thường niên tại Ma rốc, thu hút đông đảo các nhà sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông sản, chăn nuôi, cây trồng… từ nhiều quốc gia thuộc các khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và khu vực  Trung Đông.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ SIAM lần thứ 11 năm 2016 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan; hơn 200 doanh nghiệp quốc tế đến từ 63 nước và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ.

Doanh nghiệp Việt Nam nào quan tâm đến Hội chợ nói trên có thể trực tiếp liên hệ với Ban tổ chức Hội chợ ( theo mẫu đính kèm ) hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ma rốc để hỗ trợ theo địa chỉ Email: ma@moit.gov.vn

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Maroc