(16/11/2021)

Mời các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ngành dược và dịch vụ y tế tham dự Hội nghị trực tuyến B2B do Văn phòng Cụm dược phẩm sáng tạo Pharmapolis Debrecen và Mạng lưới Doanh nghiệp Châu Âu thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp của tỉnh Hajdú-Bih

Mời các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ngành dược và dịch vụ y tế tham dự miễn phí Hội nghị trực tuyến B2B do Văn phòng Cụm dược phẩm sáng tạo Pharmapolis Debrecen và Mạng lưới Doanh nghiệp Châu Âu thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp của tỉnh Hajdú-Bihar , Hungary tổ chức từ ngày 22-24/11/2021.

Mời các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ngành dược và dịch vụ y tế tham dự Hội nghị trực tuyến B2B do Văn phòng Cụm dược phẩm sáng tạo Pharmapolis Debrecen và Mạng lưới Doanh nghiệp Châu Âu thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp của tỉnh Hajdú-Bihar , Hungary tổ chức từ ngày 22-24/11/2021. Kính mời các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự tham khảo và đăng ký tham dự miễn phí tại các đường links :

Trang web chính thức của sự kiện ngôn ngữ tiếng Anh : https://hbkik.hu/en/pharmapolis-ten13-cluster-conference-b2b-meetings/

Trang web B2Match ngân ngữ tiếng Anh: https://pharmapolis-ten13-cluster-conference-b2b.b2match.io/

Thương vụ Việt Nam tại Hungary