(11/10/2012)

Malta: kinh tế Quý II/2012 tăng 3,4%

Quý II/2012, GDP của Malta đạt 1.194,4 triệu Euro, tăng 3,4% so với mức 1.155,0 triệu Euro của Quý I/2012. Tuy nhiên, GDP chỉ tăng 0,9% so với mức 1.183,3 triệu Euro của Quý II/2011 và giảm 4,5% so với mức 1.250,1 triệu Euro của Quý IV/2011.

Lạm phát CPI tháng 8/2012 giảm 0,4% so với tháng 7/2012 và tăng 2,5% so với tháng 8/2011.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2012 đạt 469,8 triệu USD, trong đó xuất khẩu 119,3 triệu USD và nhập khẩu 350,5 triệu USD.

Từ tháng 1 – 8/2012, tổng xuất nhập khẩu đạt 3.608,2 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu là 921,4 triệu USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 20112 và nhập khẩu đạt 2.686,8 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Khách du lịch nước ngoài là 783.200 người, tương đương với mức 782.700 lượt người cùng kỳ năm 2011. Khách du lịch chủ yếu là người châu Âu./.


Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ