(03/09/2020)

Luật Đầu tư Myanmar

Luật Đầu tư Myanmar đã được Quốc hội nước này thông qua ngày 18/10/2016 và được sửa đổi ngày 06/6/2019.

Thương vụ tại Myanmar trân trọng giới thiệu tới các doanh nghiệp quan tâm tham khảo bản chuyển ngữ sang tiếng Việt của BIDV Yangon kèm theo.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar