(04/12/2017)

Lịch hội chợ-triển lãm quốc tế tại Bucarest năm 2018

Lịch hội chợ-triển lãm quốc tế tại Bucarest năm 2018, do Thương vụ Việt Nam tại Romania tổng hợp.
Lịch hội chợ-triển lãm quốc tế tại Bucarest năm 2018

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Romania