(10/07/2018)

Lào đang đối mặt với những thách thức về cơ cấu mặc dù tăng trưởng kinh tế cao

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lào đang phải đối mặt với nhiều thách thức và các vấn đề khó khăn về kinh tế vĩ mô, mặc tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước trong khu vực.

Thiếu ổn định về kinh tế vĩ mô vẫn đang là một vấn đề quan ngại. Tăng trưởng vẫn mong manh và không bền vững vì chủ yếu phụ thuộc vào ngành tài nguyên như điện và xây dựng, sử dụng nhiều vốn hơn là lao động. Ngân sách nhà nước thiếu thanh khoản vì thực hiện thu chi không đạt chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ thâm hụt ngân sách so GDP vẫn ở mức cao. Kiểm soát hàng hóa vẫn yếu và không chặt chẽ. Mặc dù dự trữ ngoại tệ có tăng nhưng vẫn thấp hơn so với các nước cùng trình độ phát triển. Nhiều vấn đề khó khăn, tồn tại cần giải quyết để cải thiện môi trường kinh doanh và xúc tiến đầu tư có chất lượng. Về cơ sở sản xuất, hầu như không có tiến triển vì giá trị gia tăng từ lĩnh vực phi tài nguyên rất hạn chế. Nợ công vẫn đang là một trở ngại đối với đầu tưu tư nhân, đặc biệt là đầu ywu của khu vực tư nhân trong nước.

Năm 2018, Chính phủ dự kiến bơm trên 42.000 tỷ đồng vào nền kinh tế để đảm bảo GDP tăng trưởng 7%. Trong đó, 4.600 tỷ Kíp là đầu tư nhà nước, 8.000 tỷ ODA, 20.720 tỷ Kíp từ FDI và khoảng 8.760 tỷ Kíp vốn vay ngân hàng.

06 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,7%, là mức tăng khá cao so với các nước thành viên ASEAN. Nông nghiệp ước đạt 2.9%, vượt 0,1%  so với kế hoạch đặt ra; chiếm 15,9% GDP. Tăng trưởng của ngành công nghiệp ước đạt 7%, thấp hơn mục  tiêu kế hoạch 2,1%; chiếm 31,2% GDP. Tăng tưởng của ngành dịch vụ dự kiến sẽ vượt mục tiêu kế hoạch khonagr 1,5%, ước đạt 7,9%, chiếm 4,7% GDP. Quy mô GDP ước đạt 152.463 tỷ Kíp, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.609 USD (trên 21,8 triệu Kíp). Thu ngân sách ước không đạt chỉ tiêu, đạt khoảng 95,9%, tương đương 12.084 tỷ Kíp. Chi ngân sách ước cũng không đạt chỉ tiêu, đạt khoảng 95,4%, tương đương 15.731 tỷ Kíp. Tiền tệ, tỷ giá hối đoái và lạm phát được kiểm soát tốt. Trong 4 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ lạm phát trung bình đạt 1,62%, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2017. (Vientiane Times,23/6/2018).

Thương vụ Việt Nam tại Lào