(09/02/2018)

Kinh tế Singapore tăng 3,5% trong năm 2017

Theo ước tính sớm của Bộ Công Thương Singapore, kinh tế nước này đã tăng 3,5% trong cả năm 2017, trong đó quý 4 năm nay tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Lĩnh vực sản xuất tăng 6,2% trong quý 4/2017 so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng chủ yếu được hỗ trợ nhờ sự tăng mạnh của ngành điện tử và cơ khí chính xác; các ngành sản xuất y sinh phẩm và cơ khí giao thông vận tải đều suy giảm trong quý 4/2017.

Lĩnh vực xây dựng giảm 8,5% trong quý 4/2017 so với cùng kỳ năm trước do sự suy giảm của các hoạt động xây dựng tư nhân.

Lĩnh vực dịch vụ tăng 3,0% trong quý 4 năm ngoái so với cùng kỳ năm trước nhờ vào sự tăng trưởng của ngành dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bán buôn bán lẻ, vận tải và lưu kho. 

Thương vụ Việt Nam tại Singapore