(15/05/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Vương quốc Anh tháng 3 năm 2018

Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Anh tháng 3 năm 2018, do Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổng hợp.

Kim ngạch XNK tháng 3/2018 so với tháng 3/2017

Đơn vị tính: Triệu Bảng Anh

 

2018

2017

Thay đổi

Anh NK từ VN

380,59

257,28

47,93%

Anh XK sang VN

45,63

37,08

23,05%

Tổng kim ngạch

426,22

294,36

44,80%

Kim ngạch XNK Việt-Anh Quý I năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Đơn vị tính: Triệu Bảng Anh

 

2018

2017

Thay đổi

Anh NK từ VN

1.040,93

775,68

34,20%

Anh XK sang VN

129,90

112,18

15,80%

Tổng kim ngạch

1.170,83

887,86

31,87%

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hải quan Anh

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh