(20/11/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Séc tháng 9/2018

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9 và 9 tháng 2018, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 12/11/2018 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

88.053

97,1

775.941

110,8

 

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                       

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

5.114

58,6

106.074

151,6

 

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                 

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017(%)

Tổng cộng

93.167

93,7

882.015

114,6

Thương vụ Việt Nam tại Czech