(17/09/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Séc tháng 7 năm 2018

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 7/2018, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/9/2018 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

81.917

114.8

587.437

111,8

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                         (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

45.507

580.5

93.262

182.4

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                  (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017(%)

Tổng cộng

127.424

161.0

680.699

118,1

Thương vụ Việt Nam tại Czech