(28/09/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 7T/2021

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 3,16 tỷ euro, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020 (3,01 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 738,8 triệu euro (tăng 26,5% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 510,8 triệu euro (giảm 25,4% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 215,1 triệu euro (tăng 14,8% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 168,4 triệu euro (tăng 25,1% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 131,3 triệu euro (giảm 9,1% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 98,9 triệu euro (tăng 5,4% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 90,8 triệu euro (giảm 0,3% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 77 triệu euro (tăng 22,4% so cùng kỳ), v.v...
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 7T/2021

  1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 3,16 tỷ euro, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020 (3,01 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 738,8 triệu euro (tăng 26,5% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 510,8 triệu euro (giảm 25,4% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 215,1 triệu euro (tăng 14,8% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 168,4 triệu euro (tăng 25,1% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 131,3 triệu euro (giảm 9,1% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 98,9 triệu euro (tăng 5,4% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 90,8 triệu euro (giảm 0,3% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 77 triệu euro (tăng 22,4% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

(7 tháng năm 2021)

Đơn vị: nghìn Euro

TT

MÔ TẢ

7T.2020

7T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

3 011 897

3 158 085

4,9

1

1520 – Giầy dép                                                                                                                                          

583 970

738 879

26,5

2

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                         

684 536

510 875

-25,4

3

1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                               

187 435

215 155

14,8

4

1414 – Quần áo lót                                                                                                                                   

134 607

168 449

25,1

5

2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                            

144 398

131 283

-9,1

6

1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                   

93 845

98 907

5,4

7

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

91 105

90 877

-0,3

8

3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                         

62 937

77 027

22,4

9

2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                           

47 923

75 713

58,0

10

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                            

50 309

67 385

33,9

11

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)             

65 420

61 386

-6,2

12

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

45 359

52 449

15,6

13

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                       

193 733

48 811

-74,8

14

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                           

51 038

52 960

3,8

15

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                         

36 025

43 115

19,7

16

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                             

32 555

43 103

32,4

17

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                 

24 476

40 015

63,5

18

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

21 562

30 881

43,2

19

2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                     

20 990

24 884

18,6

20

3212 – Đồ trang sức                                                                                                                   

13 491

22 960

70,2

Nguồn: Hải quan Pháp

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 737,3 triệu euro, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2020 (546,9 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 141 triệu euro (giảm 20,2% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 102,5 triệu euro (tăng 947,1% so với cùng kỳ), (3) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 49,1 triệu euro (tăng 79,9% so với cùng kỳ), (4) sản phẩm hóa chất đạt 43 triệu euro (tăng 352,1% so với cùng kỳ), (5) nhôm tấm đạt 19,3 triệu euro (tăng 28% so với cùng kỳ), (6) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 17,8 triệu euro (tăng 45,9% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 7 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh, sản phẩm hóa chất máy móc thiết bị đo lường, hóa chất nông nghiệp sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp

(7 tháng năm 2021)

                                                   Đơn vị: Nghìn Euro

 TT

MÔ TẢ

7T.2020

7T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

546 912

737 278

34,8

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

176 779

141 036

-20,2

2

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

9 792

102 531

947,1

3

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

27 296

49 104

79,9

4

2059 - Sản phẩm hóa chất                                                                                                                      

9 509

42 993

352,1

5

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

15 091

19 310

28,0

6

1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                             

12 224

17 830

45,9

7

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                             

9 389

16 337

74,0

8

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

8 321

14 088

69,3

9

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

7 168

12 736

77,7

10

1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                    

6 220

11 886

91,1

11

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

7 647

9 982

30,5

12

1102 - Rượu vang                                                                                                                                      

4 022

9 907

146,3

13

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

9 541

8 449

-11,4

14

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

8 813

8 446

-4,2

15

1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                  

4 510

7 874

74,6

16

2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                            

3 880

7 536

94,2

17

1106 - Malt bia                                                                                                                                                   

12 098

7 400

-38,8

18

1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                   

5 228

6 550

25,3

19

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

6 299

5 654

-10,2

20

2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                     

5 376

5 600

4,2

(Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

  Nguồn: Hải quan Pháp

 

Thương vụ Việt Nam tại Pháp