(26/08/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 6T/2021 (Cập nhật theo số liệu HQ Pháp)

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 6 tháng năm 2021 đạt hơn 2,68 tỷ euro, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020 (2,46 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 605,9 triệu euro (tăng 33,3% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 455,6 triệu euro (giảm 19,1% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 178,8 triệu euro (tăng 17% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 138,5 triệu euro (tăng 24,2% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 113,5 triệu euro (giảm 5,2% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 82,6 triệu euro (tăng 2,8% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 82,6 triệu euro (giảm 1,4% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 68,4 triệu euro (tăng 23,4% so cùng kỳ), v.v...
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 6T/2021 (Cập nhật theo số liệu HQ Pháp)

 (Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 6 tháng năm 2021 đạt hơn 2,68 tỷ euro, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020 (2,46 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 605,9 triệu euro (tăng 33,3% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 455,6 triệu euro (giảm 19,1% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 178,8 triệu euro (tăng 17% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 138,5 triệu euro (tăng 24,2% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 113,5 triệu euro (giảm 5,2% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 82,6 triệu euro (tăng 2,8% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 82,6 triệu euro (giảm 1,4% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 68,4 triệu euro (tăng 23,4% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

(6 tháng năm 2021)

Đơn vị: nghìn Euro

TT

MÔ TẢ

6T.2020

6T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

2 461 411

2 682 516

9,0

1

1520 – Giầy dép                                                                                                                                          

454 611

605 925

33,3

2

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                          

563 180

455 598

-19,1

3

1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                              

152 799

178 760

17,0

4

1414 – Quần áo lót                                                                                                                                   

111 582

138 543

24,2

5

2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                            

119 765

113 545

-5,2

6

1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                    

80 384

82 616

2,8

7

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

72 399

71 392

-1,4

8

3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                        

55 411

68 365

23,4

9

2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                           

38 480

66 442

72,7

10

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                             

44 980

60 857

35,3

11

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)             

55 642

54 816

-1,5

12

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

36 030

44 012

22,2

13

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                       

143 644

41 686

-71,0

14

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                            

44 079

41 279

-6,4

15

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                         

30 143

39 810

32,1

16

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                             

26 760

35 651

33,2

17

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                 

20 663

34 803

68,4

18

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

18 843

28 303

50,2

19

2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                     

18 306

21 302

16,4

20

3212 – Đồ trang sức                                                                                                                   

10 875

20 592

89,4

Nguồn: Hải quan Pháp 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 6 tháng năm 2021 đạt gần 617,9,2 triệu euro, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020 (454,3 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 125,4 triệu euro (giảm 12,3% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 88,8 triệu euro (tăng 942,2% so với cùng kỳ), (3) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 43,3 triệu euro (tăng 100,1% so với cùng kỳ), (4) nhôm tấm đạt 17,8 triệu euro (tăng 56,5% so với cùng kỳ), (5) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 16 triệu euro (tăng 59,5% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 6 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh,  máy móc thiết bị đo lường, hóa chất nông nghiệp sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp

(6 tháng năm 2021)

                                                         Đơn vị: Nghìn Euro

 TT

MÔ TẢ

6T.2020

6T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

454 289

617 880

36,0

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

143 049

125 414

-12,3

2

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

8 522

88 817

942,2

3

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

21 663

43 337

100,1

4

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

11 378

17 805

56,5

5

1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                              

10 017

15 980

59,5

6

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

6 664

12 872

93,2

7

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                             

6 861

11 704

70,6

8

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

6 243

11 375

82,2

9

1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                    

4 638

10 537

127,2

10

1102 - Rượu vang                                                                                                                                     

3 543

9 131

157,7

11

2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                      

8 796

8 913

1,3

12

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                         

6 835

8 464

23,8

13

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

8 195

7 406

-9,6

14

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

7 749

7 332

-5,4

15

2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                            

3 630

6 855

88,8

16

1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                 

3 386

6 629

95,8

17

1106 - Malt bia                                                                                                                                                   

9 455

6 429

-32,0

18

1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    

4 395

5 403

22,9

19

2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                          

5 723

5 031

-12,1

20

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

5 905

4 954

-16,1

  Nguồn: Hải quan Pháp

Thương vụ Việt Nam tại Pháp