(17/02/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 2020 (Theo số liệu HQ Pháp 12T.2020)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 2020 (Theo số liệu HQ Pháp 12T.2020)

THÔNG TIN KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU

VIỆT NAM – PHÁP NĂM 2020

1. Về xuất khẩu

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp trong năm 2020 đạt gần 5,38 tỷeuro, giảm 4,7% so với năm 2019 (5,64 tỷ euro); Trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 1,15 tỷ euro (giảm 18,6% so cùng kỳ), (2) giầy dép đạt 1,09 tỷ euro (giảm 6,3% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 386 triệu euro (giảm 4,8% so cùng kỳ), (4) quần áo và phụ kiện khác đạt 288,5 triệu euro (tăng 21,8% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 253,4 triệu euro (giảm 6,6% so cùng kỳ), (6) các sản phẩm dệt, trừ quần áo đạt 226,3 triệu euro (tăng 394,6% so cùng kỳ), (7) quần áo lót đạt 230 triệu euro (giảm 17% so cùng kỳ), (8) đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng đạt 150 triệu euro (giảm -12,2% so cùng kỳ), v.v...

Bảng 1. Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

(12 tháng năm 2020)

Đơn vị: nghìn EUR,  Nguồn: Hải quan Pháp

TT

TẢ

12T.2019

12T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

5 642 458

5 376 261

-4,7

1

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                         

1 416 374

1 152 478

-18,6

2

1520 – Giầy dép                                                                                                                                          

1 161 328

1 087 682

-6,3

3

1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                              

405 621

385 968

-4,8

4

1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                    

236 913

288 531

21,8

5

2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                            

271 348

253 446

-6,6

6

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                       

45 762

226 321

394,6

7

1414 – Quần áo lót                                                                                                                                    

277 246

230 001

-17,0

8

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

170 886

150 042

-12,2

9

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)             

104 707

108 012

3,2

10

2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                           

120 424

104 393

-13,3

11

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                            

131 623

93 504

-29,0

12

3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                        

90 379

96 248

6,5

13

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                             

82 621

89 779

8,7

14

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

71 351

80 707

13,1

15

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                            

77 572

75 326

-2,9

16

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                          

67 019

61 060

-8,9

17

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                 

43 840

48 845

11,4

18

0127 – Đồ uống từ thực vật                                                                                                                                    

58 327

44 912

-23,0

19

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

54 005

39 292

-27,2

20

3240 – Đồ chơi                                                                                                                                         

26 305

35 646

35,5

2. Về nhập khẩu

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong năm 2020 đạt gần 965 triệu euro, giảm 40,4% so với năm 2019. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm đạt 283,5 triệu euro (tăng 9,7% so với cùng kỳ), (2) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 55,2 triệu euro (tăng 23,9% so với cùng kỳ), (3) nhôm tấm đạt 26,7 triệu euro (giảm 14,1% so với cùng kỳ), (4) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 22 triệu euro (giảm 22,4% so với cùng kỳ), (5) Malt bia đạt 21,4 triệu euro (tăng 16,1%) so với cùng kỳ), v,v...

 

Đặc biệt, do tác động của dịch Covid-19, nhóm hàng động cơ hàng không, trước đây là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Pháp bị ảnh hưởng nặng với kim ngạch xuất khẩu năm 2020 chỉ đạt 18,1 triệu euro giảm mạnh so với kim ngạch 592 triệu euro năm 2019.

 

Bảng 2. Nhóm hàng nhập khẩu chínhcủa Việt Nam từ Pháp

(12 tháng năm 2020)

                                                                     Đơn vị: Nghìn EUR, Nguồn: Hải quan Pháp

 TT

TẢ

12T.2019

12T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

1 617 918

964 671

-40,4

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

258 466

283 528

9,7

2

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

44 507

55 161

23,9

3

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

31 032

26 660

-14,1

4

1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                             

28 340

21 989

-22,4

5

1106 - Malt bia                                                                                                                                                    

18 419

21 385

16,1

6

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

591 905

18 139

-96,9

7

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

20 639

16 886

-18,2

8

2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                      

18 419

16 193

-12,1

9

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

17 443

15 272

-12,4

10

2014 - Hóa chất hữu cơ khác                                                                                                           

11 172

16 181

44,8

11

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

12 049

13 563

12,6

12

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                              

15 820

13 385

-15,4

13

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

11 686

13 714

17,4

14

2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                    

16 736

13 477

-19,5

15

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

11 499

11 916

3,6

16

1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                    

12 122

12 601

4,0

17

2712 - Bảng điều khiển và phân phối điện                                                                                                     

12 029

9 690

-19,4

18

1102 - Rượu vang                                                                                                                                     

17 656

10 778

-39,0

19

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

10 504

9 435

-10,2

20

1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    

9 514

9 395

-1,3

3. Về một số điểm đáng lưu ý

Trong năm 2020, do dịch bệnh Covid-19, Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài nhiều tháng khiến nền kinh tế Pháp bị ảnh hưởng nặng nề. Theo số liệu từ cơ quan thống kế Pháp INSEE, GDP của Pháp năm 2020 giảm 8,3%; Mức tiêu dùng giảm 4,9% so với năm 2019. Đây là những yếu tố góp phần tác động điêu cực đến kim ngạch hàng Việt Nam xuất khẩu sang Pháp trong năm 2020.

Theo số liệu sơ bộ, một số nhóm hàng đạt tăng trưởng đột biến như: Nhóm hàng các sản phẩm dệt trừ quần áo đạt 209,7 triệu, tăng 480,6% so với cùng kỳ năm 2019. Sự tăng trưởng đột biến này nhiều khả năng đến từ xuất khẩu các sản phẩm khẩu trang sang Pháp trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, một số nhóm hàng vẫn đạt được mức tăng trưởng tốt và ổn định như:  Nhóm hàng quần áo và phụ kiện khác đạt kim ngạch 288,5 triệu euro, tăng 21,8%; Nhóm hàng rau, quả chế biến đạt kim ngạch hơn 80,7 triệu euro, tăng 13,1%  so với năm 2019.

Thương vụ Việt Nam tại Pháp