(08/11/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Gambia 6 tháng đầu 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Gambia 6 tháng đầu năm 2018 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria