(20/01/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia năm 2020

Năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 5,33 tỷ USD tăng 0,84 % so với năm 2019.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia năm 2020

Xin mở file đính kèm

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia