(21/10/2020)

Kim ngạch xuất - nhập khẩu Việt Nam - Campuchia 9 tháng đầu năm 2020

09 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 3.794 triệu USD, giảm 5,2 %, so với cùng kỳ năm 2019.
Kim ngạch xuất - nhập khẩu Việt Nam - Campuchia 9 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 09 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 3.794 triệu USD, giảm 5,2 %,  so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

 Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.047 triệu USD, giảm 7,0 % và Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 747 triệu USD, tang 2,8 % so với cùng kỳ năm 2019.

 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 09 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 2.300 triệu USD.

Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước

Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 09 tháng đầu năm 2020 có 14/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 09 tháng đầu năm 2019, như: Hàng rau củ quả đạt 5,3 triệu USD tăng 139,0 % ; Hàng thủy sản đạt 42,4 triệu USD tăng 37,0 % ; Cà phê đạt 2,13 triệu USD tăng 34,0 %; Bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc đạt 45,5 triệu USD, tăng 4,0 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 89,15 triệu USD tăng 20,0 %; Hóa chất đạt 20,23 triệu USD, tăng 1,0 %; Phân bón các loại đạt 92,6 triệu USD, tăng 23,0 % ; chất dẻo nguyên liệu đạt 14,29 triệu USD, tăng 4,0 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,27 triệu USD tăng 73,0 %; Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 76,44 triệu USD tăng 11,0 %; Sơ sợi các loại đạt 24,92 triệu USD tăng 9,0 %; Sản phẩm kim loại thường khác và sản phẩm  đạt 92,89 triệu USD, tăng 19,0 %; Sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ đạt 6,92 triệu USD, tăng 38,0 %; Sản phẩm khác đạt 668,25 triệu USD, tăng 10,0 % so với cùng kỳ năm 2019

Tuy nhiên, cũng có 15/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 09 tháng đầu  năm 2019, cụ thể : Clanhke và xi măng đạt 12,03 triệu USD giảm 42,0 % ; Xăng dầu các loại đạt 191,55 triệu USD giản 41,0 % ; Sản phẩm hóa chất đạt 61,38 triệu USD, giảm 3,0 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 104,69 triệu USD, giảm 2,0 %; Sản phẩm cao su đạt 3,71 triệu USD, giảm 1,0 %; Hàng dệt may đạt 429,66 triệu USD, giảm 2,0 %; Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày đạt 163,52 triệu USD giảm 21,0 % ; Sản phẩm gốm, sứ đạt 12,99 triệu USD giảm 10,0 %; Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh đạt 1,34 triệu USD giảm 66,0 % ; Sắt thép các loại đạt 625,08 triệu USD giảm 19,0 % ; Sản phẩm từ sắt thép đạt 113,83 triệu USD, giảm 4,0 % ; Máy móc thiết bị và phụ tùng khác đạt 66,37 triệu USD, giảm 6,0 %; Dây điện và cáp điện đạt 34,24 triệu USD, giảm 4,0 %;  Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 34,24 triệu USD giảm 7,0 %; Điện thoại và linh kiện điện thoại giảm cực sâu so với cùng kỳ năm 2019..v.v...

Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong 09 tháng đầu năm 2020  chỉ có 04/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 09 tháng đầu năm 2019 cụ thể là: Cao su đạt 195,63 triệu USD tăng 119,0 % ; Nguyên liệu thuốc lá  đạt 10,39 triệu USD, tăng 9,0 %; Vải các loại đạt 15,90 triệu USD, tăng 43,0 %; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác đạt 18,15 triệu USD tăng 24,0 % so với cùng kỳ năm 2019.

Còn lại 06/10 nhóm hàng đều có mức tăng trưởng âm so với 09 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Hàng rau quả đạt 19,97 triệu USD giảm 45,0 %; Hạt điều đạt 265,34 triệu USD giảm 10,0 %; Đậu tương đạt 314.000 USD, giảm 89,0 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5,55 triệu USD giảm 82,0 % ; Phế liệu sắt thép đạt 13,43 triệu USD giảm 1,0 %; Hàng hóa khác đạt 202,33 triệu USD, giảm 10,0 % so với cùng kỳ năm 2019..v.v...

Năm 2019 hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra sôi động, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,283 tỷ USD, tăng 11,0 % so với năm 2018, cụ thể:

Kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,382 tỷ USD, tăng 16,0 % và kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt 901 triệu USD giảm 7,0 %, so năm 2018./. 

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia