(07/11/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Algeria 6 tháng đầu năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Algeria 6 tháng đầu năm 2018 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria