(22/08/2019)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Séc tháng 6 và 6 tháng 2019

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 6/2019, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp ((Theo số liệu ngày 10/08/2019 của Cục thống kê Séc).
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Séc tháng 6 và 6 tháng 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 6

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Tổng cộng

80 899

108%

557 775

111%

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 6

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Tổng cộng

6179

108%

33362

70%

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 6

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018

(%)

Tổng cộng

87078

108%

591137

108%

Thương vụ Việt Nam tại Czech