(23/11/2011)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Na Uy 10 tháng đầu năm 2011

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi đến độc giả số liệu Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Na Uy 10  tháng đầu năm 2011.

Xem tại file đính kèm.

Ngày 23 tháng 11 năm 2011.


Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển