(21/05/2020)

Kim ngạch Xuất - Nhập khẩu tháng 04 và 04 tháng năm 2020 giữa Việt Nam - Campuchia

04 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 1.754 triệu USD, giảm 0,9 % so với cùng kỳ năm 2019
Kim ngạch Xuất - Nhập khẩu tháng 04 và 04 tháng năm 2020 giữa Việt Nam - Campuchia

Mời quý độc giả xem chi tiết tại file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia