(22/11/2011)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Moldova từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2011

Thương vụ Việt Nam tại Ukraine tổng hợp kim ngạch xuất nhập khẩu Moldova từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2011.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Ukraine