(20/09/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu giữa Việt Nam - Campuchia tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

8 tháng đầu năm kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 3.084 triệu USD, tăng 20,9 % so với cùng kỳ năm 2017.
Kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu  giữa Việt Nam - Campuchia tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia