(27/12/2012)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU 9 tháng năm 2012

Theo số liệu thống kê của Eurostat, trong 9 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt hơn 17 tỷ euro. Trong đó, xuất khẩu từ VN vào EU đạt hơn 13 tỷ euro, còn VN nhập khẩu từ EU đạt hơn 3 tỷ euro, thặng dư thương mại đạt gần 10 tỷ euro.

 

Tổng KN XNK

VN- EU

9 tháng đầu

năm 2012

9 tháng đầu

năm 2011

 

So với 9 tháng đầu năm 2011

VN xuất khẩu vào EU

13422662097

9375911721

+43,16%

VN nhập khẩu từ EU

3645827061

3537303642

+3,07%

Cán cân

9776835036

5838608079

 

Tổng kim ngạch XNK

17068489158

12913215363

+32,18%

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại

  THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ

(nguồn: Eurostat, đơn vị tính: euro)


Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg