(14/10/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu 09 tháng đầu năm 2021 giữa Việt Nam với Campuchia

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 09 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 7.245 triệu USD, tăng 90,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3.708 triệu USD, tăng 396,4% và hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.537 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 09 tháng đầu năm 2021 giữa Việt Nam với Campuchia

Xin mở file đính kèm 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia