• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 6 tháng năm 2020

  (23/07/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt 607,12 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 63,85 triệu USD, giảm 16,24%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 162,05 triệu USD, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 6 tháng đầu năm 2020

  (22/07/2020)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal đã đạt 25 triệu USD, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Gạo vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tốc độc tăng trưởng cao nhất (hơn 18 lần), đạt 14,58 triệu USD, chiếm 58% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Tây Phi này.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Algeria 6 tháng đầu năm 2020

  (22/07/2020)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria đã đạt 82,96 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước do tác động của đại dịch Covid-19. Cà phê vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 71% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Bắc Phi này.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2020

  (21/07/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 6 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Thông tin quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 5T/2020)