• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 3 tháng đầu năm 2020

  (23/04/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 111.315.916 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 39.038.813 USD, giảm 13,5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 72.277.103 USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 3 tháng đầu năm 2020

  (23/04/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 121.609.313 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 74.268.776 USD, giảm 7,6%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 47.340.537 USD, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 3 tháng đầu năm 2020

  (23/04/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 84.480.743 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 30.979.767 USD, tăng 14,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 53.500.976 USD, tăng 116,4% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong 3 tháng đầu năm 2020

  (23/04/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 377.022.165 USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 292.503.292 USD, giảm 9,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 84.518.87 USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam xuất siêu gần 208 triệu USD sang Thụy Điển trong ba tháng đầu năm 2020.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 3 tháng đầu năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 3 tháng đầu năm 2020

  (20/04/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 3 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.