• Chi tiết 155 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2018 và thị phần

  (12/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Latvia, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 155 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2018, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Latvia.
 • Chi tiết 143 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Latvia năm 2018 và thị phần

  (11/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh với Latvia, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 143 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Latvia trong năm 2018 và tính thị phần của hàng Latvia tại Việt Nam.
 • Chi tiết 80 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Iceland năm 2018 và thị phần

  (11/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh với Iceland, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 80 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Iceland trong năm 2018 và tính thị phần của hàng Iceland tại Việt Nam.
 • Chi tiết 80 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Iceland năm 2018 và thị phần

  (11/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh với Iceland, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 80 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Iceland trong năm 2018 và tính thị phần của hàng Iceland tại Việt Nam.
 • Chi tiết 586 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2018 và thị phần

  (09/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Iceland, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 586 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2018, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Iceland.