• Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2020

  (21/07/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 6 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 6 tháng năm 2020

  (21/07/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt 607,12 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 63,85 triệu USD, giảm 16,24%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 162,05 triệu USD, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 6 tháng năm 2020

  (21/07/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 236,63 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 140,95 triệu USD, giảm 14,96%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 95,68 triệu USD, giảm 26,87% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 6 tháng năm 2020

  (21/07/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 176,47 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 79,94 triệu USD, tăng 32,73%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 96,53 triệu USD, giảm 4,33% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong 6 tháng năm 2020

  (21/07/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 738,08 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 567,88 triệu USD, giảm 4,36%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 168,20 triệu USD, giảm 9,85% so với cùng kỳ năm 2019.