• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong hai tháng đầu năm 2020

  (17/03/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 40,22 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 16,12 triệu USD, giảm 3,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 24,10 triệu USD, giảm 29,2% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong hai tháng đầu năm 2020

  (16/03/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 77,05 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 48,53 triệu USD, giảm 11,1%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 28,52 triệu USD, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản tháng 01 năm 2020

  (16/03/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 01 năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 2,8 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,55 tỷ USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019, và chiếm 8,5% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đến thế giới; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 1,29 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019, và chiếm 6,9% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản 260,1 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal tháng 1/2020

  (04/03/2020)
  Trong tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal chỉ đạt 1,2 triệu USD, giảm 44,9%. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch Covid19.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Algeria tháng 1/2020

  (04/03/2020)
  Trong tháng 1/2020, do tác động của dịch bệnh Covid 19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria chỉ đạt 10,4 triệu USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước.