• Kim ngạch XNK Việt Nam – Kuwait 9 tháng đầu năm 2009

  (03/12/2009)
  Kim ngạch XNK giữa Việt nam – Kuwait 9 tháng 2009 đạt : 44,942 triệu USD.
 • Trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch XNK của Trung Quốc đạt 1.755,49 tỷ USD

  (11/11/2009)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tổng kim ngạch XNK, XK đạt 957,36 tỷ USD, giảm 20,5%; NK đạt 798,13 tỷ USD, giảm 19,0%. Xuất siêu thương mại trong 10 tháng đạt 159,23 tỷ USD, giảm 27,2%.
 • Tình hình ngoại thương 9 tháng đầu năm 2009 của Algeria

  (03/11/2009)
  Tổng kim ngạch ngoại thương của An-giê-ri 9 tháng đầu năm 2009 đạt 61,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 48,9% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó xuất khẩu đạt 31,9 tỷ USD (giảm 48,85%), nhập khẩu đạt 29,797 tỷ USD (tăng 1,12%).
 • Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,4%

  Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,4%

  (28/10/2009)
  (VEN) _ Hoạt động xuất khẩu của Kiên Giang 9 tháng đầu năm 2009 đạt mức tăng trưởng cao với kim ngạch xuất khẩu đạt 389 triệu USD, tăng 18,42% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản đạt 308,54 triệu USD, tăng 26,64%; thủy sản đạt 65,92 triệu USD, giảm 16,30%; hàng hóa khác đạt 14,49 triệu USD, tăng 2,39 lần.
 • Tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009

  (28/10/2009)
  Tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009 đạt lần lượt là 2,12 tỷ USD và 14,31 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam đạt lần lượt là 1,73 tỷ USD và 10,99 tỷ USD, giảm 6,7%. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt lần lượt là 0,39 tỷ USD và 3,32 tỷ USD, giảm 1,7%. Trung Quốc xuất siêu đạt 7,66 tỷ USD. Cơ cấu hàng XNK cụ thể như sau: