• Chi tiết 714 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2019 và thị phần

  (26/03/2020)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Đan Mạch, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 714 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2019 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Đan Mạch.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 2 tháng đầu năm 2020

  (25/03/2020)
  Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal đạt 3,55 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Algeria 2 tháng đầu năm 2020

  (25/03/2020)
  Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria đạt 26,34 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 theo mặt hàng

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 (phân theo mặt hàng) để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 với thế giới và các đối tác chính

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.