• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong 5 tháng đầu năm 2020

  (15/06/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 607,12 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 465,79 triệu USD, giảm 7,0%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 141,33 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019.
 • 05 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia 1.212 triệu USD

  05 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia 1.212 triệu USD

  (15/06/2020)
  5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 2.165 triệu USD, giảm 8,1 %, trong đó: Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 1.689 triệu USD, giảm 6,0 % và nhập khẩu từ Campuchia đạt 476 triệu USD, giảm 15 % so với cùng kỳ năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2020

  (23/05/2020)
  Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 7,62 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hạt tiêu, bánh kẹo, gạo, hàng dệt may, hàng thủy sản, rau quả…
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2020

  (21/05/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 4 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 4 tháng đầu năm 2020

  (20/05/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 125,05 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 56,08 triệu USD, tăng 42,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 68,98 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.