• Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Đài Loan năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011

  (05/01/2012)
  Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường Đài Loan được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Bỉ năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011

  (21/12/2011)
    Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Bỉ  được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 11 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.
 • TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI INDONESIA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

  (28/11/2011)
  Thực hiện 9 tháng đầu  năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Indonesia đạt 279,46 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu vào thị trường thế giới 152,50 tỷ USD, nhập khẩu 126,96 tỷ USD, hưởng thặng dư thương mại 25,54 tỷ USD.      Riêng các mặt hàng phi dầu khí xuất khẩu đạt 120,85 tỷ USD tăng 31,66%, nhập khẩu 99,70 tỷ USD tăng 27,90% so với cùng kỳ năm 2010 . Hưởng thặng dư thương mại 21,15 tỷ USD.  
 • Thương mại song phương Việt Nam - Indonesia năm 2011

  (28/11/2011)
  Năm 2011, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam- Indonesia thực hiện trong 9 tháng đạt 3,172 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 1,576 tỷ USD tăng 86,48% và nhập khẩu từ thị trường này 1,596 tỷ USD tăng 28,19% so với cùng kỳ năm 2010. Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 20 triệu USD. Tuy nhiên so với con số nhập siêu 400 triệu USD cùng kỳ năm 2010 thì  nhập siêu trong 9 tháng đầu năm 2011 giảm 95%.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Na Uy 10 tháng đầu năm 2011

  (23/11/2011)
  Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi đến độc giả số liệu Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Na Uy 10  tháng đầu năm 2011.