• Thương mại quốc tế của Malaysia tháng 3 năm 2011

  (19/05/2011)
  Theo số liệu của Malaysia, thương mại quốc tế hai chiều tháng 3 năm 2011 của Malaysia đạt 114,6 tỷ Ringgít, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 64,1tỷ Ringgít tăng 7,8% và nhập khẩu đạt 50,5 tỷ Ringgít, tăng 12,1% so với cng kỳ năm 2010. 
 • Thương mại song phương Việt Nam Indonesia quý I năm 2011

  (18/05/2011)
  Quý I/ 2011, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam –Indonesia đạt 1,144 tỷ USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 638,44 triệu USD, tăng 141,09% và nhập khẩu từ thị trường này  505,88 triệu USD,tăng 32,98% so với quý I năm 2010,  hưởng thặng dư thương mại 132,56 triệu USD.
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ tháng 4 năm 2011

  (18/05/2011)
  Căn cứ theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam công bố thì Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Ấn Độ tháng 4 năm 2011 đat 261.160.000 USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2010,
 • Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2011

  (18/05/2011)
  Căn cứ theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam công bố thì Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2011 đạt 1.261.590.000 USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2010,
 • Xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea tăng 676% trong quý 1/2011

  (18/05/2011)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp của ta đã xuất khẩu sang cộng hòa Guinea 22,5 triệu USD hàng hóa các loại, tăng 676% so với cùng kỳ năm ngoái (3,3 triệu USD).