• Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Băng-la-đét 9 tháng đầu năm 2012

  (07/12/2012)
  Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tính tới hết quý III năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Băng-la-đétđạt xấp xỉ 290 triệu USD, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó,kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Băng-la-đét đạt 262,4triệu USD, giảm 24,5%và nhập khẩu của Việt Nam từ Băng-la-đét mới đạt 27,4triệu USD, giảm 11,1% so với năm 2011.
 • Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùngtừ Singapore năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012

  (05/12/2012)
  Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùngtừ thị trường Singaporetrong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất khẩu cao su sang Bỉ năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012

  (04/12/2012)
  Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường Bỉ được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2012 giúp doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Xri Lan-ca 9 tháng đầu năm 2012

  (30/11/2012)
  Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Xri Lan-ca trong 9 tháng đầu năm 2012 tiếp tục tăng trưởng khả quan, đạt trên 100 triệu USD, tăng xấp xỉ 40% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 73,32 triệu USD, tăng 42% và nhập khẩu của Việt Nam từ Xri Lan-ca tăng 33% so với 9 tháng đầu năm 2011.
 • Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ga-na quý 2/2012

  (29/11/2012)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Ga-na Quý 2/2012 đạt 75,09 triệu USD giảm  23,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 64,6 triệu USD, tăng 81,9%, và nhập khẩu đạt 10,45 triệu USD giảm 83,3%. Xuất siêu sang Ga-na trong quý 2/2012 ở mức 54,1 triệu USD so với  mức nhập siêu của cùng kỳ năm ngoái (27,3 triệu USD).