• Kim ngạch XNK Việt Nam- Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010

  (14/04/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu kim ngạch XNK Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
 • Kim ngạch XNK Việt Nam- Iraq năm 2010

  (14/04/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu kim ngạch XNK Việt Nam - Iraq năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
 • Kim ngạch XNK Việt Nam-Ethiopia năm 2010

  (13/04/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu kim ngạch XNK Việt Nam-Ethiopia năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo. 
 • Kim ngạch XNK Việt Nam-Tanzania năm 2010

  (12/04/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu kim ngạch XNK Việt Nam-Tanzania năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo. 
 • Kim ngạch XNK Việt Nam-Angola năm 2010

  (12/04/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu kim ngạch XNK Việt Nam-Angola năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.