• Kim ngạch XNK Việt Nam- Ma-rốc năm 2010

  (18/02/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ma-rốc (Morocco) năm 2010 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
 • Kim ngạch XNK Việt Nam – Oman quí 4/2010

  (18/02/2011)
  Theo số liệu của Hải Quan Việt nam do Vụ Khu Vực 4 Bộ Công Thương cung cấp , tổng kim ngạch XNK giữa Việt nam – Oman quí 4 /2010 đạt : 15.037.851 USD  ,Trong đó : - Việt nam xuất khẩu sang Oman đạt : 1.326.217 USD - Nam nhập khẩu từ Oman đạt : 13.711.634 USD
 • Kim ngạch XNK Việt Nam-Bờ Biển Ngà năm 2010

  (18/02/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) năm 2010 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
 • Kim ngạch XNK Việt Nam- Togo năm 2010

  (17/02/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu số liệu XNK Việt Nam-Togo  năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
 • Kim ngạch XNK Việt Nam- Xê-nê-gan năm 2010

  (17/02/2011)
  Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu số liệu XNK Việt Nam-Sénégal năm 2010 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.