• Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 12 năm 2021

  (21/01/2022)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 12 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch năm 2021

  (20/01/2022)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 842,37 triệu USD, tăng 18% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 354,58 triệu USD, tăng 20%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 233,78 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2021

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2021

  (20/01/2022)
  Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga năm 2021

  Thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga năm 2021

  (20/01/2022)
  Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - LB Nga trong năm 2021 đạt 5,55 tỷ USD tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 0,82% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Việt Nam xuất siêu sang LB Nga 904 triệu USD.
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria 11 tháng 2021

  (30/12/2021)
  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 (giá công-ten-nơ tăng 4 lần) và những biện pháp hạn chế nhập khẩu của chính phủ Algeria, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria nói chung chỉ đạt 136,1 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.