• Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 728,94 tỷ USD trong 11 tháng

  (03/04/2020)
  Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, kim ngạch xuất nhập hàng hóa của Ấn Độ trong 11 tháng đầu năm tài chính 2019-2020 (từ tháng 4/2019 – tháng 2/2020) đạt 728,94 tỷ USD giảm 5,32% so với 767,72 tỷ USD cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu đạt 292,91 tỷ USD giảm 1,50 % và nhập khẩu đạt 436,03 tỷ USD giảm 7,3%.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 1 năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 1 năm 2020

  (02/04/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 1 năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Chi tiết 185 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2019 và thị phần

  (26/03/2020)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Latvia, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 185 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2019, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Latvia.
 • Chi tiết 599 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2019 và thị phần

  (26/03/2020)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Iceland, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 599 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2019, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Iceland.
 • Chi tiết 431 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan trong năm 2019 và thị phần

  (26/03/2020)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Phần Lan, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 431 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan trong năm 2019, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Phần Lan.