• TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 3 tháng 2019

  (04/09/2019)
  Về thương mại: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng, năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 8,898 tỷ USD.
 • TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 5 tháng 2019

  (04/09/2019)
  Về thương mại: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 15,283 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật đạt 7,930 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ và nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản là 7,352 tỷ USD, giảm 0,4%. Trong 5 tháng 2019 Việt Nam đã xuất siêu 578 triệu USD.
 • TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 7 tháng 2019

  TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 7 tháng 2019

  (04/09/2019)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 22,207 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật đạt 11,445 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ và nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản là 10,626 tỷ USD, tăng 0,5%. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu 818 triệu USD.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản tháng 6 năm 2019

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản tháng 6 năm 2019

  (04/09/2019)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 18,494 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật đạt 9,659 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ và nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản là 8,835 tỷ USD, giảm 0,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu 824 triệu USD.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 7 tháng đầu năm 2019

  (20/08/2019)
  Trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 14,9 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.