• Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2020

  (23/05/2020)
  Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 7,62 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hạt tiêu, bánh kẹo, gạo, hàng dệt may, hàng thủy sản, rau quả…
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2020

  (21/05/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 4 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 4 tháng đầu năm 2020

  (20/05/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 125,05 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 56,08 triệu USD, tăng 42,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 68,98 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 4 tháng đầu năm 2020

  (19/05/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 151,14 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 45,4 triệu USD, giảm 14,5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 105,74 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

  (15/05/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 12,92 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.