• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong năm 2019

  (20/01/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy trong năm 2019 đạt khoảng 330,35 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 102,35 triệu USD, tăng 21,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 228 triệu USD, tang 7,2% so với năm 2018.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong năm 2019

  (20/01/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 580,81 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 336,59 triệu USD, giảm 9,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 244,22 triệu USD, giảm 24,6% so với năm 2018.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong năm 2019

  (20/01/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan trong năm 2019 đạt khoảng 367,53 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 119,55 triệu USD, giảm 27,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 247,98 triệu USD, tăng 5,5% so với năm 2018.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2019

  (20/01/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2019 đạt khoảng 1,56 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 1,19 tỷ USD, tăng 2,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 372,52 triệu USD, tăng 8,1% so với năm 2018. Việt Nam xuất siêu hơn 812 triệu USD sang Thụy Điển.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều Việt Nam - Đài Loan cả năm 2019

  (16/01/2020)
  Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, cung cấp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều Việt Nam - Đài Loan cả năm 2019 để cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.