• Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 theo mặt hàng

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 (phân theo mặt hàng) để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 với thế giới và các đối tác chính

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản tháng 01 năm 2020

  (16/03/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 01 năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 2,8 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,55 tỷ USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019, và chiếm 8,5% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đến thế giới; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 1,29 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019, và chiếm 6,9% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản 260,1 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2019.
 • TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 3 tháng 2019

  (04/09/2019)
  Về thương mại: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng, năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 8,898 tỷ USD.
 • TÌnh hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 5 tháng 2019

  (04/09/2019)
  Về thương mại: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 15,283 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật đạt 7,930 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ và nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản là 7,352 tỷ USD, giảm 0,4%. Trong 5 tháng 2019 Việt Nam đã xuất siêu 578 triệu USD.