• Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

  (15/05/2020)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 12,92 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 3 tháng đầu năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản 3 tháng đầu năm 2020

  (20/04/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 3 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 1 năm 2020

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 1 năm 2020

  (02/04/2020)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 1 năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 theo mặt hàng

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 (phân theo mặt hàng) để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2019 với thế giới và các đối tác chính

  (17/03/2020)
  Căn cứ số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp và xin gửi kèm tài liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2019 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.