• Kim ngạch XNK Việt Nam – Ai Cập 5 năm qua

    Kim ngạch XNK Việt Nam – Ai Cập 5 năm qua

    (06/07/2009)
    Ai Cập là nước Ả rập đầu tiên có quan hệ với Việt Nam tính từ năm 1958, lãnh đạo hai nước cũng đã có nhiều chuyến công tác nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Dưới đây là tình hình XNK giữa Việt Nam và Ai Cập