• Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal tháng 1/2020

  (04/03/2020)
  Trong tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal chỉ đạt 1,2 triệu USD, giảm 44,9%. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch Covid19.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Algeria tháng 1/2020

  (04/03/2020)
  Trong tháng 1/2020, do tác động của dịch bệnh Covid 19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria chỉ đạt 10,4 triệu USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước.
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal năm 2019

  (05/02/2020)
  Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 52,56 triệu USD, tăng tới 103,3% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo (tăng tới 920,5%), hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may, rau quả, thủy sản, phương tiện vận tải, phụ tùng…
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria năm 2019

  (05/02/2020)
  Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 186,8 triệu USD giảm 2,6% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là cà phê, kim loại thường, thủy sản, điện thoại, gạo, hóa chất, hạt tiêu…
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Algeria 11 tháng 2019

  (15/12/2019)
  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria trong 11 tháng 2019 đạt 162,13 triệu USD, giảm 10,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cà phê, hạt tiêu bị sụt giảm. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng gồm thủy sản, gạo, sản phẩm hóa chất...