• Tình hình ngoại thương An-giê-ri quý I năm 2010

    (04/05/2010)
    Theo số liệu thống kê của hải quan An-giê-ri, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 năm 2010 của An-giê-ri đạt 23,20 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2009 (20,16 tỷ USD).
  • Tình hình ngoại thương 9 tháng đầu năm 2009 của Algeria

    (03/11/2009)
    Tổng kim ngạch ngoại thương của An-giê-ri 9 tháng đầu năm 2009 đạt 61,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 48,9% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó xuất khẩu đạt 31,9 tỷ USD (giảm 48,85%), nhập khẩu đạt 29,797 tỷ USD (tăng 1,12%).